Nariši strip prigode, ki si jo doživel/a s prijatelji in se ti je vtisnila v spomin.

Najprej si list papirja razdeli na pravokotnike, v katere boš narisal/a pomembne dogodke iz prigode (trenutek, ki ga želiš poudariti, bo potreboval podrobnejšo sličico, zato mu posveti največji pravokotnik).

Nato v pravokotnike v zaporedju nariši dogodke, vendar pri tem ne pozabi še prostora za oblačke, kamor boš kasneje napisal/a pogovore. Ko si oblačke zapolnil/a z besedilom, lahko svoj strip tudi pobarvaš.

Similar Posts